fredag 15 november 2019

Utvecklad köttguiden så ligger Wapnö i topp.

WWF prisar i sin köttguide den biologiska mångfald vilket är glädjande men varför naturbeteskött när deras guide även anger att om ett kilo produkt som kan produceras på mindre än 5 m2 jordbruksmark så når man högst i det gröna. Kött från Wapnö klara detta genom mjölkkon som dessutom har sin dotter betande i naturområde, äter gräs ingen soja och mat från livsmedelsproduktion som kallas biprodukter såsom mäsk från öltillverkningen, Hp massa från sockertillverkningen och rapskaka när biodiesel pressas fram. Gårdens djur bidrar även med 10 000 000 kWh förnyelsebar energi i form av el, kyla och värme med den nötgödsel blir via biogasanläggningen som sedan blir näring till de gröna växterna. Det är inte utan att man är stolt över kornas fantastiska roll i naturen och i kretsloppet på Wapnö gård. Och jag glömmer ej heller att jag kan tillfredsställa min hunger och törst helt från Wapnö gård. Nu gäller det att köttguiden blir mindre generell så ligger köttet från Wapnö Gård i topp i denna köttguide.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar