söndag 15 december 2013

Beta-agonister inget för Wapnö

I många länder är det ok att ge nötkreaturen beta-agonister vilket nu läkemedelföretaget Mercks tycker Australien skall tillåta. I Australien är beta-agonister inte godkänt för nötkreaturer men till svin sedan 2003. Erfarenheten av att ge djuren beta-agonister är en betydligt högre tillväxt, ända upp till 30 % snabbare tillväxt. 30 % tänk vilken produktionsvinst och så mycket billigare köttet kan bli till restaurang.

måndag 2 december 2013

Störst import av lamm

Med största sannolikhet äter du importkött när du äter lamm. Hela 71 % av vad vi äter har vi importerat.