måndag 25 oktober 2010

Jordbruksministern vad har du förenklat?

Jordbruksministern Eskil Erlandsson, numera landsbygdsminister, angav före valet att regelbördan minskat med 37 %. Det skulle medföra en kännbar effekt för produktiva företag på landsbygden. Nej, jag tror inte att företagen känner av förenklingen. Men nu är det en bit mellan landsbygden och Stockholm, så kanske har vi något att vänta på då kommunikationen mellan huvudstaden och landsbygden är långsam. Jag hoppas bara inte att landsbygdsministern i sin iver att få fram siffror blandat ihop egen intern rationalisering med vad företagen upplever som minskat regelverk. Som matlandsambassadör kan jag hjälpa dig att hålla isär begreppen eller bygg ett gårdshotell med fler än nio rum så ökar erfarenheten. Det är enklare att bygga för kor och troligen även för gris om miljötillstånd finns.

Eskil, även om du har dina rötter i kooperationen så gå inte på LRF:s och grisnäringens linje att staten bör ge ersättning för regelverk. Ett regelverk som verkar vara nyupptäckt för LRF:s ordförande, men för de han företräder är det inget nytt och man har länge upplevt hur praktiskt fel de kan vara. Använd pengar inom landsbygdsprogrammet så att de ger fler arbetstillfällen i Matlandet Sverige, men inte så att det blir en form av "a-kassa" för boende på landsbygden.

måndag 18 oktober 2010

Wapnö mejeri vill även i framtiden vara ett fristående privat mejeri

Just nu händer det mycket inom mejerisverige. De stora kooperativa drakarna, Arla och Skånemejerier, slåss om Sverige som sin marknad. De gör allt för att framstå som småskaliga för konsumenten, och man kan tro att de har ett småskaligt mejeri i varje byggd. Men så är givetvis inte fallet. Man tar helt enkelt fram ett produktnamn som gör att produkten känns småskalig. Kvibilleost i Halland tillverkas inte i Halland eller Allerumsosten i Allerum. Nu har man dessutom inlett en ny fas i det hela där små mejerier, som försökt att etablera sig på marknaden, köps upp av jättarna och används som flaggskepp för småskalighet. Råvaran kommer långt ifrån mejerierna vilket Arla visar oss på deras mjölktankbilar där det står ” Tættere på Naturen”.

Wapnö mejeri är dock inte till salu och vi tänker kämpa oss kvar på marknaden som det enda mejeriet där du kan besöka både kor och mejeri på samma plats. Konsumenterna kommer att genomskåda de storas manipulering och de kommer att vilja ha äkta ”när- och Härproducerat® ”. Då finns endast ett självklart val - produkter från Wapnö mejeri.