onsdag 23 december 2009

Föreningen Härproducerat, ger tydliga besked till konsumenten!

I november i år startades föreningen Härproducerat för att förtydliga företagsjättarnas exploatering av begreppet närproducerat.

Uppkomsten av föreningen grundar sig i frågeställningen; vad står egentligen närproducerat och lokalt för?

De multinationella företagen blir alltmer lokala. Överallt kan vi se företag som i sin marknadsföring säger sig ge konsumenterna närproducerade produkter. Trots att råvaran kan vara hämtat från t. ex. Kina. I orden närproducerat, lokalt, äkta vara, från jord till bord, ekologiskt osv, finns det ingen uppgift om var maten kommer ifrån, trots att all denna reklam innefattar en känsla av närhet mellan råvara och förädling.

Hur ska då konsumenten kunna välja rätt?
Föreningen Härproducerat är en ekonomisk förening som har till syfte att förtydliga för konsumenten om matens ursprung.

Begreppet Härproducerat står för att råvaran finns där förädlingen sker. Du hittar med andra ord förädling och råvara på en och samma plats. Härproducerat ger närhet, öppenhet och färskhet. Hela produktionen sker i ett gemensamt företag som skapar arbetstillfällen på platsen.

Målet är att föreningen ska engagera andra företag och konsumenter som delar föreningens stadgar. För företagens del betyder det att deras egna produkter ska ha råvara och förädling på en och samma plats.

Föreningen vänder sig också till konsumenter som kräver mer än vad annonser säger. Konsumenter som tycker det är viktigt att produkterna de köper kommer från företag som står för närhet, öppenhet och färskhet.
Wapnö gård står för dessa tre värdeord. Du är alltid välkommen hit för att besöka gården och ta del av hur verksamheten fungerar.

Härproducerat – med råvara och förädling på en och samma plats.

fredag 18 december 2009

Härproducerat, mer rätt för konsumenten!

Hur lokal är egentligen produkter med benämningen närproducerat?
Det är en fråga Wapnö många gånger har ställt sig när vi överallt kan se multinationella företag som i sin marknadsföring säger sig ge er konsumenter närproducerade produkter.

Härproducerat står för att råvaran finns där förädlingen sker. Du hittar med andra ord förädling och råvara på en och samma plats. Hela produktionen sker i ett gemensamt företag som skapar arbetstillfällen på platsen. Begreppet härproducerat ska ge konsumenten tydligare besked om matens ursprung. I orden närproducerat, lokalt, äkta vara, från jord till bord, ekologiskt osv, finns det ingen uppgift om var maten kommer ifrån, trots att all denna reklam innefattar en känsla av närhet mellan råvara och förädling.

Härproducerat - med råvara och förädling på en och samma plats - Wapnö gård.

Därför bloggar jag…

Under min blogg kommer jag att lyfta frågor ”från jord till bord” och mellan ” hav och himmel”. Frågor kring lantbruksproduktionen är av stort intresse men med åren har intresset för livsmedelproduktion i min närhet blivit allt större. Wapnö använder ”härproducerat” för att ge konsumenten en tydlighet inte bara var den är framtagen utan även var råvaran finns..