tisdag 25 november 2014

Härproducerat och Härodlat bättre än någonsin

http://lennartpawapno.blogspot.se/2010/01/sa-har-vi-varuregistrerat-harodlat-och.html

torsdag 26 juni 2014

Brister stora som små stärker organisationen.

Yttre press ger alltid lite mer kraft men den stärker även det egna förtroendevärdet som är av största vikt för Wapnö. Den yttre pressen finns alltid i ett öppet företag men det uppstår extra vid myndighetsbesök vilka alltid leder till framgång och styrka i en organisation med olika ansvarområde. För företaget gäller ordning och reda på de 2200 ha vi sköter, god omvård av de 3400 djuren samt ordning och reda i stallar, livsmedelslokaler, kök m.m. som vi alla verkar i. Vid ett av myndigheten anmält besök fick vi ta oss i kragen då vi inte uppnått vad vil skall men förtroende finns kvar att organisationen kan hantera ordning och reda. Det är inte meningsfullt att försvara det stora eller det minsta då vår interna kontrollorganisationer redan hade påpekat, påpekande som stämmer överens i flera fall med de externa punkterna. Välkommen in i köket.

måndag 26 maj 2014

När blir fixerade kor en politikerfråga ?

Nu har politiker som vill få betydande roller i Europa haft höna i bur, danska fixerade grisar som sina hjärte frågor, så nu borde tiden vara inne för de fixerade svenska kor.

torsdag 1 maj 2014

Kolla finkrogens ålder på ko Elsa. Det är möjligt.

De mest kända krogarna gör reklam för sin spårbarhet och nu har det kommit till ko Elsa 23 år, uppvuxen i Småland. Kors ålder kan vi kontrollera då de är registrerade i CDB. En möjlighet för krogar att söka upp gamla kor för sin meny men hur många konsumenter kan kontrollera spårbarheten om inte CDB rapport från trovärdiga Jordbruksverket medföljer menyn.

onsdag 30 april 2014

Betessläpp 1 maj kl 11.

1 maj kl. 11 som vanligt den publika betessläppet på Wapnö gård. Vi kommer att prata om matens väg på Wapnö och globala matens väg, djur som inte kommer ut, Vapnödalen som en matregion i Halland och mycket mer.

tisdag 29 april 2014

ARLA bönder måste marknadsvärdera sojan för att det skall bli större marknadsmångfald

ARLA stänger marknadsmångfalden genom att inte rätt värdera kostnaden och marknadsvärdet på att inte använda GMO soja som foder. Den interna diskussion, som nu ARLA i Sverige har för att eventuellt höja sin ersättning till bonden som inte använder GMO soja, har stor betydelse för hela mejerisverige då det i praktiken är ARLA som styr och sätter det svenska mjölkpriset både till mjölkbönderna och på marknaden. Alla verkar överens om att det är en kostnad att avstå GMO soja och att det har ett marknadsvärde, men det verkar dock inte som att man klart vill delge värdet och vad som framöver gäller vilket borde vara ett ansvar som ARLA för att ge marknaden en mångfald och konsumenten en valmöjlighet. Idag får ARLA bonden 1,2 öre som GMO-ersättning, vilket är löjligt och ett hån och stänger marknadsmöjligheterna. Det Arlabonden tar ut är knappt mätbart. 0,1 % på marknaden och några medlemmar säger sig ha 5 % högre kostnader än sin danske bondekollega i produktionsledet och då är marknadsvärdet så mycket mer värt.

Jämförelsepriser sänker matkvaliten

Tänk att jämföra en kyckling i kyldisken per kilo där en kycklingen innehåller 25 % insprutad saltlösning och den andra kycklingen består till sin helhet av mat, som inte rinner bort när kycklingen ugnssteks. Vem upplyser om mängden koksaltslösningen vid köptillfället ? Tack "jämförelsepris" att det är möjligt att få så bra betalt för koksaltslösning.

måndag 28 april 2014

Jämförelsepriser sänker matkvaliten

Jämförelsepriser per kilo eller liter mat är ett fördärv för matkvaliten. Tänk att jämföra en liter mjölk från uppbundna kor med en liter mjölk från frigående kor.

söndag 27 april 2014

Jämförelsepriser sänker matkvaliten

Jämförelsepriser per kilo eller liter mat är ett fördärv för matkvaliten. Tänk att jämföra en liter yoghurt, mjölk från kor som får GMO soja som mat med en liter yoghurt där korna är helt befriade från soja. Det är dags att utveckla ett rättvist jämförelsepris.

lördag 26 april 2014

Globala mejeriföretag darrar med GMO soja.

När man tittade på TV, debattprogrammet i torsdags som handlade om GMO soja då ville man hjälpa Arlas kommunikatör när hon skulle förklara varför en hushållsost med dansk mjölk märkt Arla skulle vara lika bra som en ost på svensk mjölk märkt Arla. Hon kom av sig och inte fick hon hjälp av sina svenska medlemmar som fanns där utan tvärt om så förtydligade de hur mycket Arla importerade till Sverige från länder där det är fritt fram för GMO soja som foder.Dess medlemmar kan inte förstå och än mer reagerade "arga snickaren" som höll av Arla men var helt ovetande om att för olika Arla produkter gällde olika och det finns det ingen tydlighet om och arga snickaren blev riktigt besviken och utryckte starka ord. Tänk om fler konsumenter blir medvetna om vad varumärke står för, då får vi brist på Härproducerat.

torsdag 17 april 2014

Soja inget för Wapnö som avstår helt från soja till sina djur

Wapnö avstår helt från soja till våra djur. Utan soja är GMO frågan inte aktuell för Wapnö. I framtiden blir det förmodligen mycket svårt att hålla isär olika partier av soja på sin väg från Brasilien till Sverige samt att soja anges påverka en hel del i miljön där den odlas varför Wapnö avstått soja som helhet. Soja är billigt som foder vilket leder till lägre produktionskostnad av varje liter mjölk eller kilo kött. Lägre kostnader är bra för svenska lantbrukare som då kan konkurera med bönder från bl.a. Danmark och Tyskland. Uppluckring och beslut angående GMO policy som tagits av LRF Mjölk är utifrån marknad och kostnader vilket kanske inte är så konstigt då våra kylskåp fylls med importerade varor oberoende av GMO soja eller ej från våra grannländer där bonden utfodrar sina djur med GMO soja. De "svenska" mejeri och köttföretag globala och i sina stora produktportfölj finns produkter från deras medlemmar eller produktionsplatser någonstans världen. Det kan bli lite vilseledande för konsumenten som tror hela företaget står för GMO fritt men det kanske bara avser några få produkter. Intressant blir att följa politiker hur de hanterar GMO frågan. De har redan problem med att köpa mat från djur som har den svenska djurvälfärden. Det hjälper inte att säga att de köper ekologiskt för då accepterar man uppbundna kor, kort tid på bete, myrsyra i ensilaget och mycket mer som de inte har kunskap om. Är det svält som gäller då det är så svårt att köpa mat för inte kan man Bregott, matlagningsyoghurt, smör,Keso, kvarg om allt skall uppnås.

måndag 17 februari 2014

Tofsvipan på plats

Underbart att denna måndag få uppleva vårens första tofsvipor i Vapnödalen.

tisdag 11 februari 2014

Lärkorna åter på plats i Vapnödalen

Idag kunde jag höra de första lärkorna drilla mot skyn. Alltid en speciell känsla när lärkan är på plats. Känns som våren är här i vart fall är lärkan tidigare än i fjol.

måndag 20 januari 2014

Ingen onödig energi men ibland måste man bara.

Jag har alltid sagt att jag skall aldrig ska lägga energi på att irritera mig på myndigheter då de som arbetar där inte har det lätt. De leds av ett antal politiker som hanterar frågor allt eftersom vindriktningen ändras. Det ger stor frihet för att få olika bedömningar allt efter person och hur man tolkar olika villkor. Men ibland måste man fundera på hur olikt det kan vara mellan två kommuner, så visst behövs en Svensk myndighet för att få mer enhetlig livsmedeltillsyn från Haparanda till Halmstad. Vi hade en märklig märkningshistoria där det i Lunds kommun är ok att sälja produkt men när samma etikett och produkt kommer till Wapnö gårdssaluhall då är den enligt Halmstad kommun felmärkt. Från livsmedelsverket får ingen rätt eller fel utan de verkar passa. Halmstad har släppt sin synpunkt och har troligen rätt men tar inte striden med livsmedelsverket. Och även så var det när man tar i bruk en 30 miljoner kronors investering i biogasanläggningen. Tjänstepersonen kom på besök när man tagit emot lite ymp och helt plötsligt så blev det tydligen helt ok att köra ut gödsel nära hus och sprida odörer även under helger. Ja, det är faktiskt så är att det nya villoret innebär lättnader vid spridning av rötrester men nu skulle det gälla även för de sista årets gödsel. Inget man kunnat drömma om då det för mig varit tydligt att gödsel med lukt hanteras med det gamla tillståndet men så tyckte inte tjänstemannen som nu prövar detta via rättsväsendet. Frågan är om vi kört ut gödsel en varm sommarhelg ända intill bostadsgräns och innehavaren klagat om man kunnat säga vi tog det nya tillståndet i bruk i april så det får vi. Lite undrar man om samma tjänsteman ställt sig i HP och sagt det är ok eller om lukten av gödseln varit den avgörande faktorn. Om vi inte tagit emot ymp, som var helt onödigt, vad hade då gällt ? Kan man fylla i årets miljörapport med att vi har kört gödsel över helger nära bostäder utan att då anklagas för att Wapnö inte följt gällande tillstånd. Nej, för oss är det ganska självklart att när luktfri rötrest finns att köra ut då har vi kommit så långt att vi kan använda oss av villkor som är enklare och lättare att följa. Det hade varit en vinst om vi bara förstått att man kunde göra som man anser från tillsynsmyndigheten.

onsdag 15 januari 2014

Omega 3 med rätt foder och ljus

Rätt foder till korna bidrar till mer Omega 3 i mjölken. Det är en slutsats som framkommit i medier angående en undersökning av mjölk. Härodlat gräsfoder och ute somartid samt frigående året om ja då anses det bli mer Omega 3. Underbart för oss på Wapnö. Att dricka Halländsk mjölk borde vara betydligt bättre än att dricka mjölk från Norrland där vi vet att korna är ute så lite. Intressant vore att veta om Omega 3 halten i mjölk kan höjas då ekokor går ut en runda två gånger i veckan? Wapnö kan och vill tro på forskningen kring Omega 3 och 6 då den ger Wapnö mjölken en fördel men vi har ingen detaljkunskap om detta. Nu får man öka sitt mjölkdrickande så man får i sig tillräckligt med Omega 3. Jag väljer mjölk från Wapnö för då vet jag var den kommer ifrån och jag vet hur vi har det. Det är en fördel