onsdag 13 april 2011

söndag 3 april 2011

Miljötänk av mejeri ledde till att kor blev utan soja.

Wapnö Mejeri är det enda mejeri som idag inte har någon mjölk från gårdar som utfodrar med soja till sina kor. Sojaodlingar får mycket kritik och odlingen anses påverka klimatet negativt då sojaodlingar tar plats från ”världens lunga” regnskogen. Dessutom användes Paraquat, ett bekämpningsmedel med belagda negativa effekter för miljö och människor. Paraquat har sedan många år varit förbjuden i Sverige. Sojaodling har dessutom ifrågasatts mycket då huvuddelen av odlingarna utgörs av s.k. GMO-soja, under kontroll av ett stort kemiföretag.

Wapnö Miljökött™nytt koncept med bättre matupplevelse


Många matkunniga anser är nötkött från hondjur är ett bättre kött och har högre ätkvalite än tjurar och oxar. Wapnö har sett möjligheten att få fram en större mängd bra nötkött från hondjur med bättre kvalitet och bättre "miljörenommé" än vad man idag anser om traditionellt kött och lanserar därför Wapnö Miljökött™.


På Wapnö Hotell & Restaurang serveras Wapnö Miljökött™.