tisdag 26 november 2019

Arla borde betala bonden mer så den kan klimatkompensera på hemmaplan.

Arlareklamen bedöms som vilseledande enligt Konsumentverket. Men varför betalar inte danska Arla mer för mjölken till bonden? Låt bonden klimatkompensera på gården där det finns oerhört mycket att uträtta och effekten blir sannolikt större än en planta på någon annans mark långt därifrån. Arla bonden säger sig vara ägaren till Arla som styrs från Danmark, men hur kan det då bli så att de inte vill hantera miljökompensationen på sin egen gård. Märkligt ! Tänk om gården bygger biogasanläggning för att minimera metangas, framställa förnyelsebar biodiesel, gödselutläggare för att minska ammoniak utsläpp, större gödselbrunnar för lagring, biologiskt mångfald, ingen soja och mycket mer. Arla det är nödvändigt att bonden gör det om ni skall värna om miljön. Det kommer att krävas åtgärder som hanteras på gården och innan någon är framme så har 30 år gått. Jag vet för Wapnö gård har gjort det och den resan är lång det vet jag för jag har varit med.

tisdag 19 november 2019

Klimatkompensera , jaha nu har detta fenomen fått sitt rätta värde.

Klimatkompensera är kanske inget fel om beräkningar är trovärdiga och alla vi vanliga konsumenter förstår hur klimatet blir kompenserat. Arla har tydligen rört till det och Konsumentverket har gett Arla en snäpp på näsan, vilket är riktigt njutbart. Många har reagerat mot Arlas reklam vilket är fullt förståeligt. Och så kommer EM i fotboll som kommer att pågå i många länder. Detta skall klimatkompenseras med 600 000 träd. För vad då ? Jo troligen för all transport mellan städer i olika länder. Kan man göra vad som helst och sedan klimatkompensera med 600 000 träd ? Är det träd när de planteras eller är det plantor som planteras och kommer dessa plantor att bli träd ? Vuxna blir inte alla.

fredag 15 november 2019

Utvecklad köttguiden så ligger Wapnö i topp.

WWF prisar i sin köttguide den biologiska mångfald vilket är glädjande men varför naturbeteskött när deras guide även anger att om ett kilo produkt som kan produceras på mindre än 5 m2 jordbruksmark så når man högst i det gröna. Kött från Wapnö klara detta genom mjölkkon som dessutom har sin dotter betande i naturområde, äter gräs ingen soja och mat från livsmedelsproduktion som kallas biprodukter såsom mäsk från öltillverkningen, Hp massa från sockertillverkningen och rapskaka när biodiesel pressas fram. Gårdens djur bidrar även med 10 000 000 kWh förnyelsebar energi i form av el, kyla och värme med den nötgödsel blir via biogasanläggningen som sedan blir näring till de gröna växterna. Det är inte utan att man är stolt över kornas fantastiska roll i naturen och i kretsloppet på Wapnö gård. Och jag glömmer ej heller att jag kan tillfredsställa min hunger och törst helt från Wapnö gård. Nu gäller det att köttguiden blir mindre generell så ligger köttet från Wapnö Gård i topp i denna köttguide.

onsdag 13 november 2019

Är kycklingens lovord hållbara ?

Kyckling prisas i mångt och mycket och priset är billigt. Billig mat säger någon att den påverkar miljön mer negativt. Men kyckling då, den bidrar väl om någon till monokulturer i landskapet genom att frossa på spannmål och soja. Detta leder till ensidig odling världen över och höjer inte statusen i odlingsjorden. Den har ett kort och förmodligen tråkigt liv. Men växer gör den som bara den men mångfalden blir enfald.