söndag 27 november 2016

Mjölkpriset stiger, och grattis till Er som följt danskens priser.

Intressant att följa om det danska mejeriföretaget, som i nedgång fick så stor uppmärksamhet får samma uppmärksamhet när nu dess betalningsförmågan ökar. Det har knappast undgått någon att de flesta refererat nedgången till den store dansken men nu borde vi höra tacket för stigande priser. Redan snart 60 öre och det anges att mer kommer. Tänk om betalningsförmågan ökar med ytterligare 60 öre, det blir något att bita i om det skall tagas ut på den svenska marknaden.

måndag 21 november 2016

Mjölk bör prissättas efter produktionsmetod

Äggbranschen har kommit långt när det gäller att ta betalt utifrån produktionsmetod och flera köpare har tagit ställning mot exempelvis burägg. Andra djurslag har även fått skillnader som tex fixerade svinkött men för mjölk och nötkött finns inte denna skillnad, varför? För visst tror jag en konsument njuter mer av mjölk och kött om man vet att djuret har varit frigående.

lördag 15 oktober 2016

Brist på grädde,då rear den danska jätten smör.

Under veckan har vi läst om fettbrist dvs mjölkfett som användes för smörtillverkning. Men hur hänger det ihop att de svenska bönderna via sitt egna mejeri rear ut smör ? Är det danska sätet i Aarhus som har rätt eller är det dess försäljning i detta globala mejeriföretag. Känns lite förvirrande.

fredag 19 augusti 2016

Arbetetillfälle för tre

Under 20 år har Wapnö ökat sin verksamhet vilket medfört att företaget har ökat antal anställda årligen med 3 personer. Det innebär 60 fler anställda och det är jag som företagsledare stolt över. Samhället behöver arbetsplatser. Sker det dessutom lokalt är det en fördel för kommun och närboende.

tisdag 9 augusti 2016

Tänk om konsumenten visste vad SE 3116 står för

Vi får ofta frågor om olika mjölkmärke och nyligen fick vi om Ängens mejeri. Ängens mejeri finns inte utan det är Lidl produkter och det är ett varumärke och Ängens mjölkpaket lyfter verkligen svenska mjölkbönder till ett mervärde. När vi svarar frågeställare blir de oftast förvånade och häpna när det på paketet står SE 1071 som visar att Lidl fått paketet fyllt med mjölk på Falköpings mejeri. Ängens Yoghurt kan du finna SE 1031 från Arlas mejeri i Linköping. Ängens filmjölk SE 1028 från Arla Jönköping, SE 1029 ett Arla mejeri med Favorit grädde, osv. Jag tror att många konsumenter skulle känna sig lurade om man hade mer vetskap om produkters ursprung och vad SE numret står för dvs en livsmedelssanläggning vilket man kan finna på Livsmedelsverkets hemsida.

måndag 8 augusti 2016

Gårdens egna kretslopp kräver att man lyssnar på de fyra från SLU

Att bygga gårdens egna kretsloppetslopp kräver lite mer än att ställa sig i den ena eller den andra odlingsfållan. Det kräver lyhördhet och erfarenhet samt förmåga att förändra sig. Det kräver att resurser finns till ett kretslopp. Ett kretslopp uppstår bara inte utan det behöver hjälp. Om ni som jag dessutom anser att kretsloppet inte självklart skall innefatta stadens sopor, matavfall, avloppsslam m.m. då dessa snart till 50 % har sitt ursprung i andra länder så krävs det lite mer kunskap om vad som skall ingå i kretsloppet på gården för att det skall vara miljösmart. Vi har sedan 95 till viss del varit kontrollerade efter KRAV uppsatta regler, regler från en organisation vars stor del av medlemmar har ett starkt marknadsekonomiskt intresse. Med den erfarenhet jag har skulle det vara tjänstefel att inte lyssna eller läsa vad de fyra nu skriver och säger om ekologisk odling. Jag tror det skulle leda till utveckling om fler vågar läsa och värdera och bilda sig en egen uppfattning utan att ta till med skrämsel teorier om gifter. Allt som vi idag bekämpare oberoende av system så är det mot naturens egna gifter eller utveckling med väder. Vad sägs om DON på havre, leverflundra, mygg, eller mögelgifter som vi så lätt känner i vindruvor. I framtiden gäller okonventionell produktionen för att få ett hållbart kretslopp med produkter som är Härproducerat.