söndag 27 november 2016

Mjölkpriset stiger, och grattis till Er som följt danskens priser.

Intressant att följa om det danska mejeriföretaget, som i nedgång fick så stor uppmärksamhet får samma uppmärksamhet när nu dess betalningsförmågan ökar. Det har knappast undgått någon att de flesta refererat nedgången till den store dansken men nu borde vi höra tacket för stigande priser. Redan snart 60 öre och det anges att mer kommer. Tänk om betalningsförmågan ökar med ytterligare 60 öre, det blir något att bita i om det skall tagas ut på den svenska marknaden.

måndag 21 november 2016

Mjölk bör prissättas efter produktionsmetod

Äggbranschen har kommit långt när det gäller att ta betalt utifrån produktionsmetod och flera köpare har tagit ställning mot exempelvis burägg. Andra djurslag har även fått skillnader som tex fixerade svinkött men för mjölk och nötkött finns inte denna skillnad, varför? För visst tror jag en konsument njuter mer av mjölk och kött om man vet att djuret har varit frigående.