lördag 15 oktober 2016

Brist på grädde,då rear den danska jätten smör.

Under veckan har vi läst om fettbrist dvs mjölkfett som användes för smörtillverkning. Men hur hänger det ihop att de svenska bönderna via sitt egna mejeri rear ut smör ? Är det danska sätet i Aarhus som har rätt eller är det dess försäljning i detta globala mejeriföretag. Känns lite förvirrande.