måndag 10 december 2012

Minst 25 år utan slam på åkermark

Åker är en ändlig resurs så varför sprida slam med tungmetaller med risk att det följer med maten från åkern till våra djur och våra konsumenter. Ganska självklart att Wapnö inte sprider slam från reningsverk.

lördag 25 augusti 2012

LRF ordförande och danska Arla håller hand

LRF framhåller ofta att med sin småskaliga strategi skall de ge stöd för utveckling åt medlemmens egna företag.Frågan är hur Helena Jonsson kan ta bönders parti mot globala mejeriföretag när hon står på Arla möte med dess ledning och lägger kraft på att politiker och kunder skall ställa upp.  Ordförande har skrämts in precis som förr i kooperationshörnan när väl föreningen höjer rösten.  Arla leverantörer fick möta hela makteliten inom mjölk, bank och dessutom LRF när de ville tala ut med sin ledning som de levererar till. Men visst kan man fundera på om det var ett Arla möte för dess ordförande fick rycka micken från Svensk Mjöllk ordförande när man skulle tacka för dagen. Ja som det kan bli men skicklig manöver av danska Arla för att få nöjda mjölkbönder.

lördag 18 augusti 2012

Mjölkbonden har skapat globala mejerijättar.

Massmedia har gett stort spaltutrymme för mjölkbönder som anger att de är i kris då världsmarknaden påverkar mjölkpriset. Samma mjölkbönder som skapar allt större globala mejeriföreningar för att klara av världmarknadspriser. Samma mjölkbönder som gör allt för att skapa mjölkmonopol. Samma mjölkbönder som inte levererar utan extra kostnad till den lille landsbygdsbutiken men ger storstadsbutiken fantastiska priser. Samma bönder som säger utan kor dör landsbygden. Ja som det kan bli när makten flyttar utomlands.

söndag 1 juli 2012

Mjölkkon en fantastisk skapelse.

När Karl Oskar for till Amerika var kon något som nybyggarna ville införskaffa snabbt. Kon gav mat och lagrade mat åt familjen med ganska enkel föda som löv och gräs. Visst blev kon mager under vintern men mjölk var fest och kon utförde arbete som dragdjur.
I dagens moderna samhälle har man funnit att kon är en miljöbov då den både rapar och fiser och vem skulle inte göra det om födan i huvudsak bestod av gräs.
Det är kanske inte fel att utveckla heliga kor då mjölkkon ger samhället så mycket. Hon håller liv i landsbygden där hon skapar arbetstillfälle. Hon mjölkar en förstklassig dryck och ger stadsbon ett miljöeffektivt  kött på matbordet.  Mjölken ger värme och kobajsen förnyelsebar energi  via metengas som förädlas fram i en biogasanläggning. Efter biogas blir en näst intill luktfri kobajs som  ger växtnäring åt sallad, morötter, kål, lök och mycket mer.

fredag 29 juni 2012

Biogasanläggning inköpt

Nu har vi klarat av steg ett vilket innebär vilka som skall deltaga i vårt uppförande av den mest klimateffektiva biogasanläggning. En anläggning som skall leverera el, värme och kyla på enbart gödsel och restprodukter från gården. Lundsby från Danmark en ny aktör på den svensk marknaden men med erfarenhet av biogas med just de förhållande som råder på Wapnö gård.
Halmstadfirman Kylservice kommer att få uppdraget när det gäller att få varmvatten till att bli kyla via en absortionsmaskin. Denna byggnation blir senare då den förutsätter produktion av värme men även en del tilläggutrustning på motorn om blir ett tillval när väl kylproduktionen kommer på plats. 
Leveranstid på biogsanläggningen beräknas till drygt sex månader. I början av 2013 kommer vi att kunna övergå till en mer förnyelsebar energiförsörjning.
Nu kan alla stå i centrum och klimatkompensera via Wapnö Kretsloppslån.

söndag 17 juni 2012

Matskribent behövs med inriktning landsbygdsmat.Efter att läst om Lyxkrogen Frantzen/ Lindeberg strävan att få ytterligare en ”Guide Michelin” stjärna blir man riktigt stolt över Wapnös kockar. Tänk att ha sponsorer med kapital för en stjärna som leder till mindre matsalsplatser och fler kockar. Elva kockar till sjutton platser. Inget jag vågar tala högt om i vår egen restaurang för där gäller två kockar till tvåhundrafemtio platser. Snöpligt för lyxkrogen är att den inte har en möjlighet att uppnå det Wapnö kan. Krog med eget kött, egen mjölk, egen fil, eget smör, egen yoghurt, egen ost, eget trädgårdsland med grönsaker, egen svamp, egna maskroser, egna nässlor, egna syrener ja listan blir oändligt lång med allt som krogen rår över. Lyxkrogen med sina stjärnor har oändligt långt kvar för att uppnå vad krogen på landet kan. Landsbygden måste framhålla sin yrkestolthet för att få mer besök. Yrkesstoltheten kan matskribent framhålla men då måste den komma ur storstaden och syndromet lyxkrog som numera gör till affär av att göra allt från grunden vilket är naturligt för en krog på landsbygden som fortfarande har en anda av självhushåll.

onsdag 6 juni 2012

Frigående kor året runt.

Intressant att läsa synpunkter bl.a. från veterinärer ang. de villkor som nu kommer att gälla för mjölkkor på bete. Självklart mår kor bättre av att röra sig vilket betesdrift ger möjlighet till och framförallt för alla de kor som står bundna 10 månader om året. Märkligt är att ingen ifrågasätter djurhållning i större delen av landets yta då de har kor ute så kort tid och då borde djuren må sämre. Det verkar som icke politiskt rätt att lyfta denna fråga utan här får djurens välbefinnande halka åt sidan, vilket kanske även sker i butik, pris före djurens välbefinnande. Från Wapnö kommer produkter från djur som är fria året om och får röra sig på bete 100 % längre tid. Det är ett mervärde för de konsumenter som vet.lördag 2 juni 2012

Biogas på Wapnö den största miljöinsatsen

Utan att i detalj ha beräknat olika miljöinvesteringar på Wapnö gård så har aldrig någon investering gett så tydlig miljöeffekt som den nu aktuella biogasanläggningen. Visst kändes det positivt i början av 90 talet för varje utökat hektar odling som godkändes av KRAV men med dagens erfarenhet så kunde man inte räkna på det utan det var en känsla, en känsla som med åren stärkts att det bör finnas ett tredje alternativ. Ett alternativ behövs för att minska koldioxidutsläpp och slitage på människan som utför allt manuellt arbete. Ett arbete som ingen vill göra härhemma men ger arbetstillfälle för de som kommer hit eller för de där varan transporteras från.

En biogasanläggning väl integrerad för Wapnös verksamhet kommer att bli miljöeffektivare än att konvertera gasen till fordonsbränsle. Beräkningar pekar på 100 % större reduktion av koldioxiden. Wapnö biogas uppförs så att all energi som utvinns från gödseln i form av metangas och värme och då inte minst den värme som gasmotorn avger via rökgaser skall användas i ladugård, mejeri, hotell, restaurang, slakteri, bostäder, spannmålstork osv. Mycket stimulerande projekt där alla kan vara med och klimatkompensera på hemmaplan.

fredag 25 maj 2012

En tusendel

Det danska företaget Arla kommer att  öka ytteligare i England och Tyskland för att snart uppnå 100 miljarder i omsättning dvs  1000 Wapnö företag. Imponerande summa men långt ifrån konsumentens tro om närhet. När vaknar konsumenten och när konsumenten vaknar räcker vår mjölk ? När kommer konsumenten att efterfråga produkter när dem så butiker önskar mer härproducerat.

söndag 13 maj 2012

Har politiker ansvar för vad Scan har i korven?

I veckans Friköpenskap anger den finska koncernledning tydligt  att det är konsumenters och politikers ansvar om det fortsättningen blir svenska djur under varumärket Scan i Sverige. Jag gillar ledningens tydlighet men det gör nog inte de tre högsta bondeledare som i tidning Land anger det som förödande om icke endast svensk djur skulle finnas i Scan korven. Bondeledarna kan inte stoppa detta då den finska koncern är i akut behov att importera för att fylla de stora produktionsanläggningar och då har det inte så stor betydelse var djuren kommer ifrån. Produktion till EMV marknaden måste även hägra och då gäller det att ha billiga överskottsråvaror från djur världen över.Den svenska köttsymbolen verka falna.

lördag 12 maj 2012

Skåne vår närmarknad!

När nu Skånemejerier blir en del av den globala jätten Lactalis kan då Skåne bli en del av Wapnös hemmamarknad? Ja varför inte då produkter från Wapnö gårdsmejeri borde ge de klimatsmarta konsumenter söderut en mersmak för det småskaliga. Nu måste korna mjölka mer så mjölken räcker till för södra delen av Götaland.

tisdag 8 maj 2012

Klimatcertifierat kött är långt efter Wapnö miljökött.

Idag är nyheten på Ekot att vi snart kan köpa klimatcertifierat  kött i butik. Det anges att endast  en producent har ställt om sin produktion.  Så fel det kan bli. Det är väl bara en som ställt om för att följa de regler som LRF företaget satt, vilket inte anger så mycket om det klimatsmarta. Visst blir de som ansluter sig bättre men för de som redan ligger före har väl knappast någon anledning att ställa om produktionen.   Att uppnå vad Wapnö miljökött uppnår för miljön och då med en framtida Biogasanläggning kommer att många år för Svensk Sigill. Wapnö det mest klimatsmarta men kommer alla investeringar att betala sig på en marknad som allt mer styrs av EMV varor?

söndag 6 maj 2012

EMV vill alla sälja.

Tidningen FriKöpenskap delger i sin ledare att EMV leder till ökad centralisering och ökad press på både små och stora leverantörer. Slutsats  "Kvar blir marknadsledaren med kedjornas egna märken och kanske någon lokal aktör". Hur tolkar man detta ? Kanske, att den store får en plats med sitt varumärke under förutsättning att den store tillverkar EMV.
Intressant utveckling men samtidigt oroande för var finns platsen för alla som inte har global förankring som ger möjlighet till billiga överskottsråvaror.

tisdag 1 maj 2012

Konsumenter så långt ögat kunde nå.

 Besökareantalet fler än någon sin. Vilken dag. Härligt väder,  gården fylld av barn. Restaurangen fylld utöver det vanliga och många önskar att vi hade en större restaurang. 

lördag 28 april 2012

Wapnö Biogas - en "grön biogasanläggning" för alla

FrigaendekorYtterligare ett steg mot en grön biogasanläggning på Wapnö. Tillståndet är klart. Nu vill vi vill gärna se Dig,  klimatsmart konsument, företag, kommun, förening osv.  att aktivt vara med i miljösatsningen.  Ta chansen att vara delaktig i att uppföra en anläggning för förnyelsebar energi genom att att låna ut till en mycket energieffektiv biogasanläggning. Pengar som du får åter årligen i "natura" med 10 års återbetalning och en årlig ränta på 5 %. Ge bort ett lån och gåvan kommer att räcka i tio år.

fredag 27 april 2012

Landsbygdsminister utan landsbygdsframgång.


Efter att läst fredagens lantbrukspress blev det långa kliv mot kontoret för att skynda mig in i framtiden. Dagens tidningar angav att landsbygden hade det svårt och det mesta går nedåt och importen ökar. Värre skall det bli. På väg mot kontoret råkar min blick falla på ett antal stora logistikkomplex som fått etablera sig på åkermark med tillstånd från Halmstad kommun, en kommun som inte ligger så högt på listan som företagsvänlig kommun. Tänk att i detta vackra åkerlandskap lyckats få hit logistikcenter som ger så få lokala arbetstillfälle men leder till en strid ström av långtradare för att fylla och tömma lagren av importerade varor. Det är utveckling av landsbygden nära staden. Men danskarna kan de exporterade 300 miljoner svinfötter till Kina men svinfötter är nog billiga för de slipper hålla landsbygden öppen vilket kan vara en uppgift för landsbygdsministern.

torsdag 26 april 2012

Klimatsmart kretsloppslån

Wapnö kretsloppslån en spännande tjänst om man vill vara klimatsmart. Wapnö har gett möjlighet för enskilda och företag att låna ut pengar till Wapnö. Pengarna skall användas för att bygga en  biogasanläggning. Kretsloppslånet är många intresserade av  och många har redan visat sitt imntresse. Konsumenten är intresserad av klimatsmarta livsmedel och livsmedel från Wapnö kommer att bli otroligt klimatsmarta.

fredag 9 mars 2012

Blygsamma landsbygdskrogar.

Efter att bevistat årets White guide gala så känns slottsköket på landsbygden lite blygsamt och otillräckligt för att imponera på Stockholms krögarelit. Glädjande finns minst en landsbygdskrog som imponerar högst påtagligt på världens kockar, det Brummerska residentet Fäviken. Vilket inlevelse White guide mannen visar när han delger upplevelsen av björktrastskalle liggande på en stentallrik. Det var bara att greppa tag i näbbet och suga ur hjärnan. En smakupplevelse som inte var rå. Tur är väl att björktrasten inte drabbats av galna trastsjukan för en galen hjärna är nog inte tillåten att äta. Detta nya fågelgrepp skulle var lätt att genomföra i Vapnödalen som är full av fågelhjärnor. Vad skulle de ornotologiska hjärnorna säga om Wapnö serverade AlleMansMenyn "Lärkhjärna så drilla du högt i skyn".

fredag 2 mars 2012

Klass 4 version av Wapnö drängars Tugga gräs


http://youtu.be/WqeGxR7pOf0

Klass 4 version av Wapnö drängars Tugga gräs känner jag starkt för. Vilket glädje klassen har.
Förutom glädje har de lärt sig om lantbruk och härproducerat.
Orginalet av Tugga gräs kan ni se på www.wapno.se
Wapnö vill gärna ha fler versioner av Tugga gräs.