fredag 29 juni 2012

Biogasanläggning inköpt

Nu har vi klarat av steg ett vilket innebär vilka som skall deltaga i vårt uppförande av den mest klimateffektiva biogasanläggning. En anläggning som skall leverera el, värme och kyla på enbart gödsel och restprodukter från gården. Lundsby från Danmark en ny aktör på den svensk marknaden men med erfarenhet av biogas med just de förhållande som råder på Wapnö gård.
Halmstadfirman Kylservice kommer att få uppdraget när det gäller att få varmvatten till att bli kyla via en absortionsmaskin. Denna byggnation blir senare då den förutsätter produktion av värme men även en del tilläggutrustning på motorn om blir ett tillval när väl kylproduktionen kommer på plats. 
Leveranstid på biogsanläggningen beräknas till drygt sex månader. I början av 2013 kommer vi att kunna övergå till en mer förnyelsebar energiförsörjning.
Nu kan alla stå i centrum och klimatkompensera via Wapnö Kretsloppslån.

söndag 17 juni 2012

Matskribent behövs med inriktning landsbygdsmat.Efter att läst om Lyxkrogen Frantzen/ Lindeberg strävan att få ytterligare en ”Guide Michelin” stjärna blir man riktigt stolt över Wapnös kockar. Tänk att ha sponsorer med kapital för en stjärna som leder till mindre matsalsplatser och fler kockar. Elva kockar till sjutton platser. Inget jag vågar tala högt om i vår egen restaurang för där gäller två kockar till tvåhundrafemtio platser. Snöpligt för lyxkrogen är att den inte har en möjlighet att uppnå det Wapnö kan. Krog med eget kött, egen mjölk, egen fil, eget smör, egen yoghurt, egen ost, eget trädgårdsland med grönsaker, egen svamp, egna maskroser, egna nässlor, egna syrener ja listan blir oändligt lång med allt som krogen rår över. Lyxkrogen med sina stjärnor har oändligt långt kvar för att uppnå vad krogen på landet kan. Landsbygden måste framhålla sin yrkestolthet för att få mer besök. Yrkesstoltheten kan matskribent framhålla men då måste den komma ur storstaden och syndromet lyxkrog som numera gör till affär av att göra allt från grunden vilket är naturligt för en krog på landsbygden som fortfarande har en anda av självhushåll.

onsdag 6 juni 2012

Frigående kor året runt.

Intressant att läsa synpunkter bl.a. från veterinärer ang. de villkor som nu kommer att gälla för mjölkkor på bete. Självklart mår kor bättre av att röra sig vilket betesdrift ger möjlighet till och framförallt för alla de kor som står bundna 10 månader om året. Märkligt är att ingen ifrågasätter djurhållning i större delen av landets yta då de har kor ute så kort tid och då borde djuren må sämre. Det verkar som icke politiskt rätt att lyfta denna fråga utan här får djurens välbefinnande halka åt sidan, vilket kanske även sker i butik, pris före djurens välbefinnande. Från Wapnö kommer produkter från djur som är fria året om och får röra sig på bete 100 % längre tid. Det är ett mervärde för de konsumenter som vet.lördag 2 juni 2012

Biogas på Wapnö den största miljöinsatsen

Utan att i detalj ha beräknat olika miljöinvesteringar på Wapnö gård så har aldrig någon investering gett så tydlig miljöeffekt som den nu aktuella biogasanläggningen. Visst kändes det positivt i början av 90 talet för varje utökat hektar odling som godkändes av KRAV men med dagens erfarenhet så kunde man inte räkna på det utan det var en känsla, en känsla som med åren stärkts att det bör finnas ett tredje alternativ. Ett alternativ behövs för att minska koldioxidutsläpp och slitage på människan som utför allt manuellt arbete. Ett arbete som ingen vill göra härhemma men ger arbetstillfälle för de som kommer hit eller för de där varan transporteras från.

En biogasanläggning väl integrerad för Wapnös verksamhet kommer att bli miljöeffektivare än att konvertera gasen till fordonsbränsle. Beräkningar pekar på 100 % större reduktion av koldioxiden. Wapnö biogas uppförs så att all energi som utvinns från gödseln i form av metangas och värme och då inte minst den värme som gasmotorn avger via rökgaser skall användas i ladugård, mejeri, hotell, restaurang, slakteri, bostäder, spannmålstork osv. Mycket stimulerande projekt där alla kan vara med och klimatkompensera på hemmaplan.