måndag 10 december 2012

Minst 25 år utan slam på åkermark

Åker är en ändlig resurs så varför sprida slam med tungmetaller med risk att det följer med maten från åkern till våra djur och våra konsumenter. Ganska självklart att Wapnö inte sprider slam från reningsverk.