torsdag 3 mars 2011

Mat är mer än kor i ett område

Signaturen Jenny anger lite uppgivet att bondekooperationen inte betraktas som nära och påpekar att butiken i Vessigebro har satt upp en skylt att man gläds över att Wapnö kommit till byn. Hon frågar sig varför? Är det längre hållbarhet? Ja, färsk mjölk, öppen och nära kedja är säkert ett bra svar på den funderingen. Härproducerat® styrker kvaliteten.

Härproducerat® i Arlas regi, ja tänk vilken framgång ett globalt företag skulle ha med Härproducerat®, men vilken utarmning av konceptet. Arla skulle kunna låta Sverige bli ett område där bara svenska lastbilar transporterar. Vad tomt det skulle bli på E6 av danska bilar med texten, ”Tættere på Naturen”, på väg mot Falkenbergsmejeriet. Så varför sedan inte göra Danmark och Kina till varsitt Härproducerat® område.

Till skillnad från ett globalt företag så kan jag som vd på Wapnö besluta att mjölk som hanteras i Wapnö Mejeri endast skall komma från kor som inte utfodras med soja. Soja som är ett effektivt foder för produktion av kött och mjölk för lantbruket, men trots detta har vi fattat beslut. Vi tror på smak av mervärdet med hopp om att föräldrar förmedlar kunskap till sina barn om sojaodlingarnas utbredning, som direkt eller indirekt påverkar den brasilianska regnskogen, världens lunga. Sojaodlingarna besprutas med bekämpningsmedlet Parakvat, som påverkar människan och miljön.

Skulle Arlas koncernchef Peder Tuborgh i Aarhus, Danmark ta ett sådant beslut så tror jag att hans medlemmar i de olika länderna inte skulle acceptera beslutet. Jag har full förståelse för det eftersom beslutet orsakar kostnader på ett redan kostnadstungt lantbruk.

Wapnö har promilleandelar av mejerimarknaden som vi gärna vill fördubbla. Wapnö kan inte gå samman med tyska Hansa-Milch som Arla gjorde i veckan. Vi får söka oss till Vessigebro, vilket vi gör med glädje.