torsdag 23 september 2010

Ha respekt för djurskyddet

Det händer naturligtvis mycket tråkigt i samband med vanvård av djur men i de flesta fall finns det dock en förklaring som ligger i mänsklig tragedi, systemfel eller en vilseledande rubrik.

Ringer du till Länsstyrelsen i Halland när växeln är stängd får du information om växelns öppettider och vad du skall göra vid akuta djurskyddsärenden.
De hänvisar då till polisen på telefon 114 14. 114 14-telefonen hänvisar i sin tur vidare till 112 vid nödsituation.
Man får sedan fyra alternativ att välja på. Jag valde alternativet att vänta. Till slut svarade en telefonist "Polisen, vad gäller ärendet?". Telefonisten kunde inte hjälpa mig med mitt ärende så jag skickades vidare till en ny växel på lokal ort som har öppet dagtid. Där kopplades jag vidare till en mycket trevlig polisman som jag fick diskutera ämnet: "Vad klassas egentligen som ett akut ärende?", vi var överrens om att det var svårt att definiera det. Mitt ärende gällde en halt hund som var mycket tjock och som jag tyckte skulle hanteras under vanvård av djur. Polismannen menade att det var mycket tveksamt att han skulle rycka ut akut för det, för han visste inte om det var en skada hunden led av, och om den var under behandling för detta.

Ja, det tar många turer att komma fram i växeln och hos vår moderate ambitiöse länsveterinär som enligt media varit en hejare på att prata i telefon inför valet, han har ringt nästan 1000 personer för att värva röster, där hade det troligen varit upptaget om Länsstyrelsen hänvisat till honom så det är inte konstigt att det blev till polisen de hänvisade till.

Jag är glad att jag inte hade ett akut samhällsärende hos länsledningen för vad skulle jag då ha gjort när det inte fanns någon information på Länsstyrelsens telefon om detta. Men kanske något annat län skulle kunna svara, dock inte Skåne län för där finns ingen information, ej heller information om akuta djurskyddsärenden.

Var rädd om djurskyddet, trovärdigheten brister när mediarubriker innehåller information om omhändertagande av en akvariefisk då ägaren har djurförbud.
Har fisken vatten så växer säkert alger.

Politiska inskränkningar dåligt för marknaden

I media har det framkommit att nio av tio bönder vill att politikerna skall begränsa konkurrensen vid offentlig upphandling till förmån för svenska bönder.
Kooperationen med LRF i spetsen har väl alltid begränsat konkurrensen!
Kooperativa Lantmännen är idag det tydliga exemplet genom att aktivt avstå från affärer med en konkurrent med kanske lite luddiga skäl som kanske kan tolkas som politiskt kooperativa. Nu har Lantmännens medlemmar fått till ett möte angående detta då medlemmarna vill ha konkurrans och tagit ställning för den lille företagaren.

Jag hoppas att marknaden blir fri från politiska inskränkningar som förmodligen bara ger fördelar åt de kooperativa föreningarna då de är helt marknadsdominerande. Inte minst ser vi det inom mejerinäringen där mjölkkooperativa föreningar köper upp allt smått eller så får de små alliera sig med de stora.

Vi vill bli dubbelt så stora mot vad vi är idag. Att nå en endaste procent av marknaden är en lång väg att gå. Så små är vi och det gillar ni.