söndag 12 juni 2011

Hur litet är Wapnö Mejeri ?

Milko kastat in handduken. Fusion med Arla säkert den enda möjligheten för medlemmar i Milko. Något annat val fanns inte. Stora är de och större blir de. Arla 15 gånger större är den näst största mejeriföreningen i Sverige. Tänk att den näst största är 50 gånger större än Wapnö Mejeri. Hur stor blir då den störste i förhållande till Wapnö Mejeri ?