torsdag 26 juni 2014

Brister stora som små stärker organisationen.

Yttre press ger alltid lite mer kraft men den stärker även det egna förtroendevärdet som är av största vikt för Wapnö. Den yttre pressen finns alltid i ett öppet företag men det uppstår extra vid myndighetsbesök vilka alltid leder till framgång och styrka i en organisation med olika ansvarområde. För företaget gäller ordning och reda på de 2200 ha vi sköter, god omvård av de 3400 djuren samt ordning och reda i stallar, livsmedelslokaler, kök m.m. som vi alla verkar i. Vid ett av myndigheten anmält besök fick vi ta oss i kragen då vi inte uppnått vad vil skall men förtroende finns kvar att organisationen kan hantera ordning och reda. Det är inte meningsfullt att försvara det stora eller det minsta då vår interna kontrollorganisationer redan hade påpekat, påpekande som stämmer överens i flera fall med de externa punkterna. Välkommen in i köket.