måndag 3 juli 2017

Faktura från Miljöförvaltningen.

Till betalning faller snart drygt 33000 kr, "Årsavgift 2017 miljötillsyn". Faktura från Halmstad kommuns Miljöförvaltning vilket vi självfallet betalar och jag vet att vi är en av deras största kunder. Men varför skall leverantör vara så nedsättande om vår verksamhet så man behöver ange på faktura ange "Miljöfarlig verksamhet" inte mindre än sju gånger. Vi har många verksamheter men alla leder till mat på tallriken. Det känns nästa stötande att de anser oss så miljöfarliga när jag är helt övertygad om att vi får fram god mat till stadens invånare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar