fredag 29 juni 2012

Biogasanläggning inköpt

Nu har vi klarat av steg ett vilket innebär vilka som skall deltaga i vårt uppförande av den mest klimateffektiva biogasanläggning. En anläggning som skall leverera el, värme och kyla på enbart gödsel och restprodukter från gården. Lundsby från Danmark en ny aktör på den svensk marknaden men med erfarenhet av biogas med just de förhållande som råder på Wapnö gård.
Halmstadfirman Kylservice kommer att få uppdraget när det gäller att få varmvatten till att bli kyla via en absortionsmaskin. Denna byggnation blir senare då den förutsätter produktion av värme men även en del tilläggutrustning på motorn om blir ett tillval när väl kylproduktionen kommer på plats. 
Leveranstid på biogsanläggningen beräknas till drygt sex månader. I början av 2013 kommer vi att kunna övergå till en mer förnyelsebar energiförsörjning.
Nu kan alla stå i centrum och klimatkompensera via Wapnö Kretsloppslån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar