måndag 3 juli 2017

Faktura från Miljöförvaltningen.

Till betalning faller snart drygt 33000 kr, "Årsavgift 2017 miljötillsyn". Faktura från Halmstad kommuns Miljöförvaltning vilket vi självfallet betalar och jag vet att vi är en av deras största kunder. Men varför skall leverantör vara så nedsättande om vår verksamhet så man behöver ange på faktura ange "Miljöfarlig verksamhet" inte mindre än sju gånger. Vi har många verksamheter men alla leder till mat på tallriken. Det känns nästa stötande att de anser oss så miljöfarliga när jag är helt övertygad om att vi får fram god mat till stadens invånare.

söndag 18 juni 2017

Svensk potatis har inte högre värde.

Tänk att svensk potatis är så dålig att man kan köpa 1 kilo för en krona. Ja det finns så dålig svensk potatis att man kan köpa den för 1 öre per kilo och rent av få 3 kilo vid köp av andra varor för 200 kr. Läs annonser så bekräftas priset men skall man sälja potatis som inte har mer värde. Wapnös höns äter selektivt så de skulle säkert kunna sortera ut de bästa av dessa svenska potatis som inte är värda något. Wapnö potatis måtte inte vara så dåliga då de är odlade med omsorg och kunskap och kommer från gårdens ekologiska kretslopp. De smakar och är värda ett pris.

måndag 17 april 2017

Betessläpp är det rätta.

Betessläpp den 1 maj kl 11 på Wapnö gård och inte kosläpp. Wapnö har inga kor att släppa lös då de alltid går fria och slipper vara uppbundna. Redan från start blev det betssläpp sedan har andra kommit med kosläpp.

fredag 7 april 2017

Känslor uppstår kring Wapnös frigående kor.

Livsmedelskedjan ASDA i Storbritannien har för ett par veckor sedan lanserat mjölk som garanterat kommer från kor som är frigående. Mjölk från frigående kor är något jag försökt framhålla som ett mervärde för konsument sedan 98. Konsument som köper eko tror säkert allt är frid och fröjd men ack även här finns uppbundna kor. KRAV regler godkänner uppbundna kor. Visst har KRAV regeln att kon skall komma ut någon gång under en period även under den period som kon står uppbunden. På vintern släpps de loss i snön och då är det inte konstigt att de av förändringen skuttar runt i snön. Det gör även min hund som alltid går lös när han på morgonen kommer ut på nysnö.Vad glad han blir. Bara han inte halkar på is som döljer sig under snön. Lösgående kor året runt är det enda rätta för då slipper man riskera benbrott. Men varför är det så svårt att lyfta frigående kor fram till konsument när nu ASDA lyckas? Varför reagerar etablissemangen på frigående kor ? Jag väljer bara mejeriprodukter från frigående kor.

söndag 27 november 2016

Mjölkpriset stiger, och grattis till Er som följt danskens priser.

Intressant att följa om det danska mejeriföretaget, som i nedgång fick så stor uppmärksamhet får samma uppmärksamhet när nu dess betalningsförmågan ökar. Det har knappast undgått någon att de flesta refererat nedgången till den store dansken men nu borde vi höra tacket för stigande priser. Redan snart 60 öre och det anges att mer kommer. Tänk om betalningsförmågan ökar med ytterligare 60 öre, det blir något att bita i om det skall tagas ut på den svenska marknaden.

måndag 21 november 2016

Mjölk bör prissättas efter produktionsmetod

Äggbranschen har kommit långt när det gäller att ta betalt utifrån produktionsmetod och flera köpare har tagit ställning mot exempelvis burägg. Andra djurslag har även fått skillnader som tex fixerade svinkött men för mjölk och nötkött finns inte denna skillnad, varför? För visst tror jag en konsument njuter mer av mjölk och kött om man vet att djuret har varit frigående.

lördag 15 oktober 2016

Brist på grädde,då rear den danska jätten smör.

Under veckan har vi läst om fettbrist dvs mjölkfett som användes för smörtillverkning. Men hur hänger det ihop att de svenska bönderna via sitt egna mejeri rear ut smör ? Är det danska sätet i Aarhus som har rätt eller är det dess försäljning i detta globala mejeriföretag. Känns lite förvirrande.

fredag 19 augusti 2016

Arbetetillfälle för tre

Under 20 år har Wapnö ökat sin verksamhet vilket medfört att företaget har ökat antal anställda årligen med 3 personer. Det innebär 60 fler anställda och det är jag som företagsledare stolt över. Samhället behöver arbetsplatser. Sker det dessutom lokalt är det en fördel för kommun och närboende.

tisdag 9 augusti 2016

Tänk om konsumenten visste vad SE 3116 står för

Vi får ofta frågor om olika mjölkmärke och nyligen fick vi om Ängens mejeri. Ängens mejeri finns inte utan det är Lidl produkter och det är ett varumärke och Ängens mjölkpaket lyfter verkligen svenska mjölkbönder till ett mervärde. När vi svarar frågeställare blir de oftast förvånade och häpna när det på paketet står SE 1071 som visar att Lidl fått paketet fyllt med mjölk på Falköpings mejeri. Ängens Yoghurt kan du finna SE 1031 från Arlas mejeri i Linköping. Ängens filmjölk SE 1028 från Arla Jönköping, SE 1029 ett Arla mejeri med Favorit grädde, osv. Jag tror att många konsumenter skulle känna sig lurade om man hade mer vetskap om produkters ursprung och vad SE numret står för dvs en livsmedelssanläggning vilket man kan finna på Livsmedelsverkets hemsida.

måndag 8 augusti 2016

Gårdens egna kretslopp kräver att man lyssnar på de fyra från SLU

Att bygga gårdens egna kretsloppetslopp kräver lite mer än att ställa sig i den ena eller den andra odlingsfållan. Det kräver lyhördhet och erfarenhet samt förmåga att förändra sig. Det kräver att resurser finns till ett kretslopp. Ett kretslopp uppstår bara inte utan det behöver hjälp. Om ni som jag dessutom anser att kretsloppet inte självklart skall innefatta stadens sopor, matavfall, avloppsslam m.m. då dessa snart till 50 % har sitt ursprung i andra länder så krävs det lite mer kunskap om vad som skall ingå i kretsloppet på gården för att det skall vara miljösmart. Vi har sedan 95 till viss del varit kontrollerade efter KRAV uppsatta regler, regler från en organisation vars stor del av medlemmar har ett starkt marknadsekonomiskt intresse. Med den erfarenhet jag har skulle det vara tjänstefel att inte lyssna eller läsa vad de fyra nu skriver och säger om ekologisk odling. Jag tror det skulle leda till utveckling om fler vågar läsa och värdera och bilda sig en egen uppfattning utan att ta till med skrämsel teorier om gifter. Allt som vi idag bekämpare oberoende av system så är det mot naturens egna gifter eller utveckling med väder. Vad sägs om DON på havre, leverflundra, mygg, eller mögelgifter som vi så lätt känner i vindruvor. I framtiden gäller okonventionell produktionen för att få ett hållbart kretslopp med produkter som är Härproducerat.