onsdag 2 november 2011

Offentlig upphandling - vad händer sen.

För att lära sig systemet offentlig upphandling brukar jag följa upp vad som händer med bl.a. priser och nu senast den som Falkenbergs kommun avslutade hösten 2010. Leverantören med början den 1 februari 2011 vann med lägsta pris. 4 månader skulle "lägsta pris" gälla så den 1 juni var det möjligt att prisjustera, vilket leverantören utförde den 1 juni. Prisökningen låg på 10-15 % på de flesta produkterna, som hade lägst pris den 1 februari 2011. Ja allt är offentligt men frågan är om det skulle lett till långvariga affärskontakter i privata företagsvärlden. Knappast då höjningen dessutom sker när det inte finns signaler på markanden för höjda priser utan tvärtom. Kommunen sitter nu med en lång näsa och kan invänta nästa prishöjning.
Men billigt var det den 1 februari 2011 men den 1 juni med 10-15 % prishöjning är det kanske inte optimalt av skattekronan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar