måndag 21 november 2016

Mjölk bör prissättas efter produktionsmetod

Äggbranschen har kommit långt när det gäller att ta betalt utifrån produktionsmetod och flera köpare har tagit ställning mot exempelvis burägg. Andra djurslag har även fått skillnader som tex fixerade svinkött men för mjölk och nötkött finns inte denna skillnad, varför? För visst tror jag en konsument njuter mer av mjölk och kött om man vet att djuret har varit frigående.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar