tisdag 29 april 2014

ARLA bönder måste marknadsvärdera sojan för att det skall bli större marknadsmångfald

ARLA stänger marknadsmångfalden genom att inte rätt värdera kostnaden och marknadsvärdet på att inte använda GMO soja som foder. Den interna diskussion, som nu ARLA i Sverige har för att eventuellt höja sin ersättning till bonden som inte använder GMO soja, har stor betydelse för hela mejerisverige då det i praktiken är ARLA som styr och sätter det svenska mjölkpriset både till mjölkbönderna och på marknaden. Alla verkar överens om att det är en kostnad att avstå GMO soja och att det har ett marknadsvärde, men det verkar dock inte som att man klart vill delge värdet och vad som framöver gäller vilket borde vara ett ansvar som ARLA för att ge marknaden en mångfald och konsumenten en valmöjlighet. Idag får ARLA bonden 1,2 öre som GMO-ersättning, vilket är löjligt och ett hån och stänger marknadsmöjligheterna. Det Arlabonden tar ut är knappt mätbart. 0,1 % på marknaden och några medlemmar säger sig ha 5 % högre kostnader än sin danske bondekollega i produktionsledet och då är marknadsvärdet så mycket mer värt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar