måndag 20 januari 2014

Ingen onödig energi men ibland måste man bara.

Jag har alltid sagt att jag skall aldrig ska lägga energi på att irritera mig på myndigheter då de som arbetar där inte har det lätt. De leds av ett antal politiker som hanterar frågor allt eftersom vindriktningen ändras. Det ger stor frihet för att få olika bedömningar allt efter person och hur man tolkar olika villkor. Men ibland måste man fundera på hur olikt det kan vara mellan två kommuner, så visst behövs en Svensk myndighet för att få mer enhetlig livsmedeltillsyn från Haparanda till Halmstad. Vi hade en märklig märkningshistoria där det i Lunds kommun är ok att sälja produkt men när samma etikett och produkt kommer till Wapnö gårdssaluhall då är den enligt Halmstad kommun felmärkt. Från livsmedelsverket får ingen rätt eller fel utan de verkar passa. Halmstad har släppt sin synpunkt och har troligen rätt men tar inte striden med livsmedelsverket. Och även så var det när man tar i bruk en 30 miljoner kronors investering i biogasanläggningen. Tjänstepersonen kom på besök när man tagit emot lite ymp och helt plötsligt så blev det tydligen helt ok att köra ut gödsel nära hus och sprida odörer även under helger. Ja, det är faktiskt så är att det nya villoret innebär lättnader vid spridning av rötrester men nu skulle det gälla även för de sista årets gödsel. Inget man kunnat drömma om då det för mig varit tydligt att gödsel med lukt hanteras med det gamla tillståndet men så tyckte inte tjänstemannen som nu prövar detta via rättsväsendet. Frågan är om vi kört ut gödsel en varm sommarhelg ända intill bostadsgräns och innehavaren klagat om man kunnat säga vi tog det nya tillståndet i bruk i april så det får vi. Lite undrar man om samma tjänsteman ställt sig i HP och sagt det är ok eller om lukten av gödseln varit den avgörande faktorn. Om vi inte tagit emot ymp, som var helt onödigt, vad hade då gällt ? Kan man fylla i årets miljörapport med att vi har kört gödsel över helger nära bostäder utan att då anklagas för att Wapnö inte följt gällande tillstånd. Nej, för oss är det ganska självklart att när luktfri rötrest finns att köra ut då har vi kommit så långt att vi kan använda oss av villkor som är enklare och lättare att följa. Det hade varit en vinst om vi bara förstått att man kunde göra som man anser från tillsynsmyndigheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar