söndag 13 maj 2012

Har politiker ansvar för vad Scan har i korven?

I veckans Friköpenskap anger den finska koncernledning tydligt  att det är konsumenters och politikers ansvar om det fortsättningen blir svenska djur under varumärket Scan i Sverige. Jag gillar ledningens tydlighet men det gör nog inte de tre högsta bondeledare som i tidning Land anger det som förödande om icke endast svensk djur skulle finnas i Scan korven. Bondeledarna kan inte stoppa detta då den finska koncern är i akut behov att importera för att fylla de stora produktionsanläggningar och då har det inte så stor betydelse var djuren kommer ifrån. Produktion till EMV marknaden måste även hägra och då gäller det att ha billiga överskottsråvaror från djur världen över.Den svenska köttsymbolen verka falna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar