söndag 6 maj 2012

EMV vill alla sälja.

Tidningen FriKöpenskap delger i sin ledare att EMV leder till ökad centralisering och ökad press på både små och stora leverantörer. Slutsats  "Kvar blir marknadsledaren med kedjornas egna märken och kanske någon lokal aktör". Hur tolkar man detta ? Kanske, att den store får en plats med sitt varumärke under förutsättning att den store tillverkar EMV.
Intressant utveckling men samtidigt oroande för var finns platsen för alla som inte har global förankring som ger möjlighet till billiga överskottsråvaror.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar