torsdag 23 september 2010

Politiska inskränkningar dåligt för marknaden

I media har det framkommit att nio av tio bönder vill att politikerna skall begränsa konkurrensen vid offentlig upphandling till förmån för svenska bönder.
Kooperationen med LRF i spetsen har väl alltid begränsat konkurrensen!
Kooperativa Lantmännen är idag det tydliga exemplet genom att aktivt avstå från affärer med en konkurrent med kanske lite luddiga skäl som kanske kan tolkas som politiskt kooperativa. Nu har Lantmännens medlemmar fått till ett möte angående detta då medlemmarna vill ha konkurrans och tagit ställning för den lille företagaren.

Jag hoppas att marknaden blir fri från politiska inskränkningar som förmodligen bara ger fördelar åt de kooperativa föreningarna då de är helt marknadsdominerande. Inte minst ser vi det inom mejerinäringen där mjölkkooperativa föreningar köper upp allt smått eller så får de små alliera sig med de stora.

Vi vill bli dubbelt så stora mot vad vi är idag. Att nå en endaste procent av marknaden är en lång väg att gå. Så små är vi och det gillar ni.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar