fredag 18 december 2009

Härproducerat, mer rätt för konsumenten!

Hur lokal är egentligen produkter med benämningen närproducerat?
Det är en fråga Wapnö många gånger har ställt sig när vi överallt kan se multinationella företag som i sin marknadsföring säger sig ge er konsumenter närproducerade produkter.

Härproducerat står för att råvaran finns där förädlingen sker. Du hittar med andra ord förädling och råvara på en och samma plats. Hela produktionen sker i ett gemensamt företag som skapar arbetstillfällen på platsen. Begreppet härproducerat ska ge konsumenten tydligare besked om matens ursprung. I orden närproducerat, lokalt, äkta vara, från jord till bord, ekologiskt osv, finns det ingen uppgift om var maten kommer ifrån, trots att all denna reklam innefattar en känsla av närhet mellan råvara och förädling.

Härproducerat - med råvara och förädling på en och samma plats - Wapnö gård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar